Escape Room Offshore Windindustrie van POM West-Vlaanderen hoogvlieger bij scholen

POM West-Vlaanderen lanceerde voor scholen een educatieve escape room met als thema de Belgische offshore windenergiesector. Meer dan duizend leerlingen schreven zich al in om hun vaardigheden uit te testen.

Om jonge mensen kennis te laten maken met de fascinerende wereld van offshore windenergie ontwikkelde POM West-Vlaanderen via het project Inn2POWER een escape room bij GreenBridge in Oostende. Voor de uitwerking nam de POM Horizon Educatief onder de arm, een educatieve dienst uit Oostende met veel ervaring in het organiseren van activiteiten met een speelse link met de Noordzee.
 
Eigen windmolenpark uitbouwen
“De beleving van een sterke escape room staat of valt met een boeiend verhaal. Hier krijgt een ingenieur geheugenverlies en zo speelt hij het ontwerp van een hoogtechnologische windmolen kwijt. Een klas wordt opgetrommeld om aanwijzingen in zijn bureau te zoeken”, vertelt Ira Lardinois, projectcoördinator van Inn2POWER. “Door te puzzelen, samen te werken en creatief te denken kraken ze de code en vinden ze alle onderdelen van zijn plan terug. Spelenderwijs leren jongeren om als echte projectmanagers hun windmolenpark uit te bouwen.”
 
Jongeren sensibiliseren
De escape room bestaat uit twee verschillende educatieve pakketten, gericht op de derde graad lager onderwijs en de derde graad secundair onderwijs. Al meer dan duizend leerlingen ondernemen een poging om de escape room tot een goed eind te brengen. Momenteel is alles tot januari volgeboekt en is er een wachtlijst. “Door de escape room te spelen, sensibiliseren we jongeren over de economische, ecologische en maatschappelijke meerwaarde van de offshore windindustrie. We zetten we de studie- en carrièremogelijkheden uit deze sector in de verf. De workshop legt ook linken met het STEM-actieplan”, aldus Ira Lardinois.
 
Sector in opmars
De sector offshore windindustrie in België is aan een stevige opmars bezig. Door de bouw van nieuwe windmolenparken zal de capaciteit aan opgewekte elektriciteit het komende decennium meer dan verdubbelen. Hierdoor zal het aantal jobs in deze veelbelovende sector in 2030 stijgen tot 16.000. “Het vinden van geschikte technische profielen vormt een van de uitdagingen om deze industriële sector op volle toeren te laten draaien. Met Fabrieken voor de Toekomst willen we de blauwe economie verder ondersteunen. Initiatieven zoals deze escape room zorgen ervoor dat jongeren door deze boeiende sector geïnspireerd raken”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter POM West-Vlaanderen.
 
De escape room blijft nog tot eind oktober in GreenBridge, vanaf januari verhuist hij naar de lokalen van Horizon Educatief eveneens in Oostende. Momenteel wordt de escape room ook als gezelschapsspel ontwikkeld. Ook wordt de piste onderzocht om de escape room definitief in Oostende te vestigen.
 
De realisatie van de escape room vloeit voort uit het Europees project Inn2POWER. De elf partners uit België, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland binnen dit project brengen alle kmo’s actief in de offshore windenergiesector in kaart en stimuleren onderlinge samenwerking.
 
Meer informatie:
Ira Lardinois
POM West-Vlaanderen
T +32 470 30 05 98
E ira.lardinois@pomwvl.be