EFRO Project TTI - Toegepaste Technologische innovatie

http://technologiehelpteenhandje.be/Ontwikkeling van productieondersteunende technologieën op de werkvloer van maatwerkbedrijven en hun klanten.

Dit EFRO project met een totale kostprijs van € 798.877,3 wordt gefinancierd door:

  • EFRO (40%)
  • Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen (30%)
  • Deelnemende maatwerkbedrijven (30%)

De POM neemt hierin de rol van copromotor op.

Timing van het EFRO-project: 20 januari 2016 - 20 januari 2018. Het project werd slechts definitief goedgekeurd op 17 oktober 2016.

Alle informatie over de zes proeftuinen, leest u hier:

Alle proeftuinen zetten maximaal in op valorisatie. Er worden hiervoor experten groepen opgericht die minstens 4 keer in het ontwikkel- en testproces samenkomen om de voortgang van technologie ontwikkeling op te volgen, om toepassingsmogelijkheden te verruimen ifv zoeken naar een universele inzetbaarheid, de disseminatie uit te werken, … Elke proeftuin mikt op minstens 5 bedrijven in deze experten groepen die interesse hebben in de te ontwikkelen technologie of haar toepassingen.

De West-Vlaamse maatwerkbedrijven lanceerden samen met de POM West-Vlaanderen, mede partner en financierder, in het kader van dit project de campagne en website ‘Technologie helpt een handje. Met deze campagne ”Technologie helpt een handje” profileren de West-Vlaamse maatwerkbedrijven zich als sterke partner van het bedrijfsleven. Ze zetten fors in op technologische innovaties waarmee zij een sterk antwoord bieden op de toenemende vraag naar complexere en kortere series. Dat maakt van hen een belangrijke, betrouwbare toeleverancier voor de West-Vlaamse maakindustrie.  

Download hier de folder van het TTI project waarin u in één oogopslag de 6 proeftuinen vindt en de 4 redenen waarom technologie ondernemingen versterkt!

Het project 'Toegepaste Technologische Innovatie’ werd op 19 januari 2017 aan de pers voorgesteld. Hier vindt u de bijhorende persnota.

Op de foto ziet u de gedeputeerde voor Economie en Sociale Economie Jean de Bethune samen met de vertegenwoordigers van enkele maatwerkbedrijven die tevens een proeftuin hebben, collega’s van XIAK en medewerkers van het Kringloopcentrum Zuid West-Vlaanderen.

Walter Bilcke directeur van SOWEPO is voorzitter van het TTI project.
Voor meer info kunt u steeds bij Ilse Van Houtteghem en Rebekka Celis terecht.