West-Vlaamse maatwerkbedrijven excelleren in slimme technologieën

West-Vlaamse maatwerkbedrijven zijn pioniers in het implementeren van innovaties om operatoren in hun job te ondersteunen. Onder de noemer Technologie helpt een handje schakelen 4Werk vzw en POM West-Vlaanderen nog een versnelling hoger om moeilijk werk op de werkvloer met technologie makkelijk te maken.

4Werk en POM West-Vlaanderen breien met COVATTI een logisch vervolg aan het succesvolle project Toegepaste Technologische Innovatie (TTI) volgens hetzelfde beproefde concept van Technologie helpt een handje. Samen met diverse kennisinstellingen werden zes verschillende prototypes ontwikkeld waarbij technologie functioneert als hefboom naar werkbaar werk. Ook het nieuwe project integreert drie nieuwe zogenaamde proeftuinen in maatwerkbedrijven.

Nieuwe technologische proeftuinen

Zo zet Waak een nieuw slim visualisatie- en beheerssysteem op in samenwerking met Sowepo. Dit platform laat toe om een bredere groep werknemers voor complexere taken in te zetten. Bij Mariasteen, in samenwerking met Westlandia, ’t Veer, Sowepo en Waak, test en verfijnt men technieken om persoons- of werkgebonden hulpmiddelen voor medewerkers snel, flexibel en goedkoop te vervaardigen. En De Oesterbank en Kringwinkel Kust ontwikkelen een polyvalent communicatiebord dat productieresultaten visualiseert om de betrokkenheid en motivatie van de werknemers te verhogen.

Kennisdeling als sleutelwoord

Om deze nieuwe proeftuinen te begeleiden, nam 4Werk vzw Bart Neels in dienst als shared engineer. Hij exploreert en detecteert bij de verschillende West-Vlaamse maatwerkbedrijven waar er nood is om in cocreatie een proeftuin op te starten. Hij zorgt ook voor de kennisdeling en samenwerking tussen de maatwerkbedrijven onderling. Deze shared engineer staat ten dienste van alle 24 West-Vlaamse maatwerkbedrijven, wat uniek is voor Vlaanderen.

Expert in inclusieve tewerkstelling

Maatwerkbedrijven zijn al decennialang expert in inclusieve tewerkstelling: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam zinvol werk aanbieden. “Met hun verdere ontwikkeling in nieuwe technologische proeftuinen en hun shared engineer kunnen maatwerkbedrijven deze expertise delen met én uitrollen naar het West-Vlaamse bedrijfsleven”, zegt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie en Sociale Economie. “Ook reguliere bedrijven zitten met vragen om het werk toegankelijker te maken. Ze willen ook hun oudere of laagopgeleide werknemers langer aan het werk houden en concurrentieel blijven tegelijkertijd. Zo zetten maatwerkbedrijven hun positie als betrouwbare toeleverancier voor de maakindustrie kracht bij.”

Brug naar maakindustrie

4Werk wil heel expliciet die brug maken naar de maakindustrie waar deze nieuwe technologieën leiden tot werkbaar werk voor operatoren op industriële werkvloeren. Tijdens het project zijn geïnteresseerde bedrijven nauw betrokken in het lopende cocreatieproces zodat er indien nodig bijgestuurd kan worden. Dit verhoogt de kans om deze prototypes ook bij maakbedrijven te implementeren. “We zijn ook verheugd met de laatste projectoproep van Vlaams minister Crevits om investeringen te ondersteunen die werkprocessen verbeteren en de werkomgeving innovatiever maken. Dit sluit volledig aan bij de visie van onze werking en initiatieven zoals COVATTI. Stimuleren van innovatie op maat van de werknemers en die kennis delen is belangrijk. De onderlinge samenwerking tussen de West-Vlaamse maatwerkbedrijven is echt tastbaar geworden. En daar ben ik fier op”, besluit mevrouw Mia Decaestecker, voorzitter 4Werk.  

Het Europees project Cocreatie en Valorisatie van Toegepaste Technologische Innovatie (COVATTI) werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. Vzw 4Werk is promotor, met 5 maatwerkbedrijven als uitvoerende partners en ondersteund door de POM. De projectkost bedraagt 989.974 euro. Het project ontvangt 40% Europese steun van EFRO. De copromotoren nemen de overige 60% voor hun rekening. Het project loopt van 1 maart 2019 tot en met eind februari 2021.

Meer info: www.technologiehelpteenhandje.be