Opwaardering kanaal Roeselare-Leie nu echt van start

Vlaams minister Lydia Peeters bracht dinsdag 18 mei een bezoek aan de River Terminal Roeselare. Tijdens haar bezoek onderschreef de minister het belang van de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie. Onder impuls van een Taskforce Kanaalzone worden de krachten gebundeld om de kanaalzone nog meer uit te bouwen tot een economische motor en levendige hot spot voor de hele regio.

Meerwaarde en motor voor de regio

Het Kanaal Roeselare-Leie is al 150 jaar lang één van de belangrijkste levensaders van de regionale economie en werkgelegenheid. Het is een belangrijke cluster van bedrijvigheid in Vlaanderen die via het kanaal en de aansluiting met de Leie verbonden is met een internationaal netwerk van waterwegen. Meer dan 40% van het vrachtvervoer op de drukbevaren Leie komt van of naar de kanaalzone.

Het opwaarderen van het kanaal Roeselare-Leie behoort tot het investeringsprogramma van De Vlaamse Waterweg. Door de bruggen en sluiscapaciteit in Ooigem te verhogen en het kanaal te verdiepen, zullen er klasse Va-schepen met een gewicht tot 3.000 ton kunnen varen en zal de waterweg klaar zijn voor de scheepvaart van de toekomst. Geleidelijk worden ook oevers en kaaimuren vernieuwd en aangepast zodat bedrijven nog vlotter de toegang vinden naar de waterweg.

River Terminal Roeselare operationeel begin 2022

Een belangrijk onderdeel van die opwaardering is de inrichting van een volwaardige River Terminal in Roeselare. Samen met De Vlaamse Waterweg voeren we de werken aan de River Terminal Roeselare uit. De laatste rechte lijn is ondertussen ingezet: de aannemer Herbosch-Kiere moet begin 2022 klaar zijn. Langs de 230 meter lange kaaimuur van het overslagcentrum zullen binnenschepen kunnen aanmeren en gebruik maken van de 18.000 m² aan op- en overslagruimte. Met de River Terminal zetten we een nieuwe grote stap in de uitbouw van een dicht netwerk van inland terminals waarmee de West-Vlaamse ondernemingen een volwaardige waterontsluiting krijgen.

Taskforce Kanaalzone bundelt de krachten

Samen met De Vlaamse Waterweg nv, Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, de WVI en de kanaalgemeenten richten we een Taskforce Kanaalzone op om deze ambitieuze ontwikkelingen te verwezenlijken. Het idee is ontstaan vanuit het burgemeestersoverleg van de regio Midwest. Opstart is voorzien nog voor de zomer. Onder impuls van de taskforce bouwen we de kanaalzone tot economische motor voor de regio uit. Door het bundelen van de krachten en het betrekken van alle mogelijke gebruikers, bewoners en belanghebbenden creëren we meer duurzame bedrijvigheid en maken we de hele omgeving van het kanaal meer leefbaar.

Lees hier het volledig persbericht van De Vlaamse Waterweg.