Autonoom varen zorgt voor stroomversnelling richting slimme binnenvaart

Na maanden van testvaarten met een schaalmodel van een autonoom – onbemand en zelfsturend – binnenschip op de IJzer stelden we samen met De Vlaamse Waterweg en KU Leuven op 11 september in Nieuwpoort de resultaten aan het publiek voor. Het doorlopen van de volledige ontwerpcyclus voor een autonoom binnenvaartuig is uniek in de wereld.

Het autonoom vaartuig, de Cogge genaamd, legde meerdere keren succesvol testvaarten af van meerdere kilometers lang. Onderweg ontweek het schip succesvol meerdere statische obstakels. Hiervoor maakte het schip gebruik van zijn geavanceerde sensoren om de omgeving te observeren om het volledig traject zonder menselijke inbreng te navigeren. De intelligentie van het vaartuig, software ontwikkeld door KU Leuven, wordt gevoed door data afkomstig van navigatiesystemen, geavanceerde sensoren, lasertechnologie of een stereocamera. De onderzoekers aan wal monitoren het schip via een communicatienetwerk. In noodgevallen kunnen ze de controle overnemen.

In een volgende fase wordt het autonoom schaalmodel getest in specifieke situaties zoals aanmeren of een sluis passeren. Het gebruikte schaalmodel is vijf meter lang, bedoeling is om deze technologie toe te passen op schepen van 38,5 meter lang met een vracht van 250 tot 400 ton, het equivalent van 10 tot 16 grote vrachtwagen.  

Pioniersrol

Met dit proefproject nemen we in (West-)Vlaanderen een pioniersrol op. Baanbrekend in dit project is het doorlopen van de volledige ontwerpcyclus, van mechanisch ontwerp en ontwikkeling software tot demonstratie van het autonoom vaartuig. 

Autonoom varen moet heel wat bedrijven uit de Westhoek een duurzamer alternatief voor transport via de weg bieden. Momenteel ontbreken in deze regio publieke overslaglocaties om goederen kortstondig te stockeren en over te laden. Daarom investeren we samen met De Vlaamse Waterweg in de bouw van twee regionale overslaglocaties in Veurne en Diksmuide. Hiermee maken we de duurzame ontsluiting van ondernemingen in de Westhoek ook in de toekomst mogelijk en zijn we een voorbeeld voor andere regio’s die kampen met dezelfde problematiek.